Wiceprezes NBP: Inflacja bazowa wciąż wysoka, ale RPP może obniżyć stopy w tym roku

Inflacja bazowa pozostanie w tym roku dość wysoka, ale powinna się dalej obniżać – ocenia wiceprezes NBP Marta Kightley. Rada Polityki Pieniężnej mogłaby rozważyć obniżkę stóp procentowych jeszcze w 2024 roku, jeśli presja popytowa nie będzie tak silna, jak oczekuje bank centralny – dodaje.

Wiceprezes NBP: Inflacja bazowa wciąż wysoka, ale RPP może obniżyć stopy w tym roku

Marta Kightley i Adam Glapiński (Licencjodawca, NBP)

Wiceprezes NBP: Inflacja bazowa wciąż wysoka, ale RPP może obniżyć stopy w tym roku - INFBusiness

Wiceprezes NBP: Inflacja bazowa wciąż wysoka, ale RPP może obniżyć stopy w tym roku - INFBusiness

Wiceprezes NBP: Inflacja bazowa wciąż wysoka, ale RPP może obniżyć stopy w tym roku - INFBusiness

Wiceprezes NBP: Inflacja bazowa wciąż wysoka, ale RPP może obniżyć stopy w tym roku - INFBusiness

Narodowy Bank Polski zakłada, że inflacja bazowa będzie się dalej obniżać, ale w tym roku pozostanie dość wysoka – powiedziała PAP wiceprezes banku centralnego Marta Kightley. W scenariuszach NBP pozostaje ona powyżej celu inflacyjnego w całym horyzoncie projekcji. Zastępczyni Adama Glapińskiego wyjaśniła też, w jakich okolicznościach RPP może obniżyć stopy procentowe jeszcze w tym roku.

Ostatni odczyt inflacji bazowej, za luty, to 5,4 proc.; pomimo silnego spadku na przestrzeni ostatnich kwartałów to wciąż wysoka inflacja bazowa. Zakładamy, że będzie się ona dalej obniżać, ale w tym roku pozostanie dość wysoka” – stwierdziła wiceprezes NBP. Dodała, że utrzymywanie się wysokiej inflacji bazowej wynika m.in. z impulsu popytowego, bo – według prognoz – to konsumpcja krajowa będzie głównym motorem wzrostu gospodarczego w tym roku.

Marta Kightley zwróciła uwagę, że obecna sytuacja jest odmienna od tego, co działo się w 2023 r., kiedy RPP zdecydowała o obniżce stóp we wrześniu i październiku, łącznie o 1 pkt proc. „Wtedy PKB spadało, w całej pierwszej połowie 2023 r. dynamika PKB, w tym konsumpcji, była ujemna, teraz rośnie” – powiedziała.

Wiceprezes NBP: Inflacja bazowa wciąż wysoka, ale RPP może obniżyć stopy w tym roku - INFBusiness

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Rektor jednej z najlepszych uczelni biznesowych na świecie – prof.Grzegorz Mazurek: Biznes Klasa #22

Wiceprezes NBP: RPP mogłaby obniżyć stopy w tym roku

Zdaniem Marty Kightley, Rada Polityki Pieniężnej mogłaby rozważyć obniżkę stóp procentowych jeszcze w tym roku, ale pod pewnymi warunkami.

Wiceprezes NBP: Inflacja bazowa wciąż wysoka, ale RPP może obniżyć stopy w tym roku - INFBusiness

Aby doszło do obniżki stóp w tym roku, RPP musiałaby mieć przekonanie, że presja popytowa nie będzie taka silna, jak oczekujemy, i że inflacja będzie pod kontrolą – powiedziała.

Wiceprezes NBP wskazała, że obecnie panuje „duża niepewność”, jak będą się kształtować ceny energii, gazu i ciepła, bo zależą one od decyzji administracyjnych i prawnych, a także, jak na ceny żywności wpłynie powrót do 5-proc. stawki VAT.

Marta Kightley przyznała, że do tej pory spadek inflacji był głębszy, niż wynikało z przewidywań NBP. „Tak jak wcześniej ceny żywności rosły szybciej niż przewidywaliśmy, tak teraz spadają szybciej od oczekiwań. Ale też widać różnice w zakresie inflacji bazowej – o ile ceny usług rosną szybciej niż cały koszyk, to dynamika cen towarów jest znacznie niższa i szybciej się obniża” – powiedziała.

Wiceprezes NBP: Inflacja bazowa wciąż wysoka, ale RPP może obniżyć stopy w tym roku - INFBusiness

Wiceprezes NBP: Inflacja bazowa wciąż wysoka, ale RPP może obniżyć stopy w tym roku - INFBusiness

Zobacz także:

"Mocny argument". Ekspert mówi, jaka może być linia obrony prezesa Adama Glapińskiego

Możliwe obniżki stóp w głównych bankach centralnych

Wśród czynników wpływających na kształtowanie się inflacji, NBP wymienił m.in. politykę pieniężną głównych banków centralnych, w tym Europejskiego Banku Centralnego, oraz koniunkturę na świecie, zwłaszcza w strefie euro. Według Marty Kightley, możliwe są obniżki stóp w głównych bankach, w tym EBC.

„Pojawia się coraz więcej zapowiedzi obniżek ze strony EBC – że przed latem, że w czerwcu. Koniunktura w strefie euro jest rzeczywiście słaba” – powiedziała wiceprezes NBP. Zwróciła uwagę, że spadające stopy procentowe na głównych rynkach przy jednoczesnym utrzymaniu niezmienionych stóp w Polsce mogą wpłynąć na tempo spadku inflacji poprzez umocnienie złotego.

Wiceprezes NBP: Inflacja bazowa wciąż wysoka, ale RPP może obniżyć stopy w tym roku - INFBusiness

Zdaniem Marty Kightley, płynny kurs złotego dobrze służy polskiej gospodarce. „To ogromne osiągnięcie polskiej gospodarki, że zachowuje się jak dojrzała gospodarka, kurs jest kształtowany przez popyt i podaż, my interweniujemy bardzo rzadko. I to służy gospodarce jako bufor – jak się coś dzieje, to złoty się osłabia” – podkreśliła.

Wiceprezes NBP stwierdziła też, że bank centralny spodziewa się, iż w tym roku wpływ eksportu netto na wzrost PKB będzie negatywny – inaczej niż w roku 2023, kiedy „eksport netto ratował wzrost PKB”. „Eksport netto będzie miał – według prognoz – ujemną kontrybucję do wzrostu PKB” – oceniła.

Wiceprezes NBP: Inflacja bazowa wciąż wysoka, ale RPP może obniżyć stopy w tym roku - INFBusiness

Zobacz także:

"Nadużycie prawa". Kaczyński o próbie postawienia Glapińskiego przed Trybunałem Stanu

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *