Wezwania jeszcze w styczniu. 230 tys. osób ma się zgłosić, inaczej grzywna

Grzywna to kara, jaka grozi za nieobecność na kwalifikacji wojskowej. Już rozsyłane są wezwania, które powinno otrzymać około 230 tys. Polaków. Stawienie się na kwalifikacji wojskowej jest konieczne do przyznania kategorii, którymi określani są potencjalni rekruci. Przyznanie kategorii wojskowej nie jest równoważne z wcieleniem do wojska, ale stawienie się na kwalifikacji jest obowiązkiem. Służy generalnie celom informacyjnym, a unikanie obecności na niej karane jest grzywną i doprowadzeniem przez policję. Zdjęcie

Wezwania jeszcze w styczniu. 230 tys. osób ma się zgłosić, inaczej grzywna. /jaczi /123RF/PICSEL

Wezwania jeszcze w styczniu. 230 tys. osób ma się zgłosić, inaczej grzywna. /jaczi /123RF/PICSEL Reklama

 • Wezwanie na kwalifikację wojskową jeszcze do końca stycznia otrzymać może aż 230 tys. osób, głównie młodzi dorośli.
 • Kwalifikacja wojskowa dotyczy przede wszystkim mężczyzn, ale list z wezwaniem otrzymać mogą także wybrane kobiety.
 • Uniknięcie uczestnictwa w kwalifikacji wojskowej grozi grzywną, ale odpowiednio uzasadniona nieobecność chroni przed karą.

Wezwanie na kwalifikację wojskową już dostać mógł niejeden młody dorosły Polak, ponieważ te rozesłane są od początku roku. Otrzymują je nie tylko mężczyźni, ale także i kobiety. Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało, że w 2024 roku kwalifikacja wojskowa obejmie 230 tys. osób. Każdy, kto stawi się na kwalifikacji wojskowej, otrzyma jedną z czterech kategorii: A, B, D oraz E.

Reklama

Kwalifikacja wojskowa 2024. Kto dostanie wezwanie?

Przepisy ustawy dotyczące kwalifikacji wojskowej wskazują trzy grupy, które mają obowiązek stawienia się na wezwanie przed komisją wojskową:

 1. mężczyźni, którzy w danym roku kończą wiek 19 lat,
 2. osoby z obowiązkiem stawienia się na kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu,
 3. ci, których kwalifikacja wojskowa nie została przeprowadzona w poprzednim roku kalendarzowym, w którym skończyli 19 lat życia.

Sprawa dotyczy głównie młodych dorosłych. Warto podkreślić jednak, że wezwania do kwalifikacji wojskowej dostaną również kobiety.

Wezwanie otrzyma nie tylko mężczyzna. Wojsko upomnieć się może także o te kobiety

Kobiety z roczników 1997-2005, które posiadają odpowiednie kwalifikacje przydatne w ramach służby wojskowej również mogą otrzymać wezwanie. O jakich umiejętnościach mowa? Chodzi o kobiety posiadające wykształcenie lub kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodów:

 • medycznych, 
 • weterynaryjnych, 
 • morskich,
 • lotniczych.

Wojsko bierze jednak pod uwagę również panie, które są wyspecjalizowane w innych zawodach. Mowa o specjalizacjach takich jak psycholog, rehabilitant, radiolog, diagnosta laboratoryjny, informatyk, teleinformatyk, nawigator oraz tłumacz.

Kiedy dostanę wezwanie na kwalifikację wojskową?

Odpowiednie wezwanie doręczone powinno zostać najpóźniej na 7 dni przed terminem kwalifikacji. Nie każdy jednak z obiektywnych względów będzie mógł stawić się na miejscu. Wówczas, jeśli chcemy uniknąć grzywny, konieczne jest zgłoszenie się do odpowiedniego urzędnika, którego dane kontaktowe powinny być zamieszczone na wezwaniu.

Kwalifikacja wojskowa 2024 ma, zgodnie z decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej, odbyć się od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. Oznacza to, że do końca stycznia 2024 r. 230 tys. osób, które czeka kwalifikacja wojskowa, dostanie wezwanie. Rozsyłanie listów z wezwaniem już trwa.

Jakie są kategorie wojskowe i co oznaczają?

W trakcie kwalifikacji przypisywana jest odpowiednia kategoria. Wyraża się ją za pomocą jednej z czterech liter. To A, B, D oraz E. Co oznaczają poszczególne litery?

 • A – zdolny do służby wojskowej,
 • – czasowo niezdolny do służby wojskowej, najczęściej przez czasowe ogólne pogorszenie stanu zdrowia. Osoby takie otrzymają ponownie wezwanie do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została niezdolność.
 • D – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk,
 • – trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej. Osoba taka nie będzie podlegała już obowiązkowi wojskowemu.

Grzywna za nieobecność na kwalifikacji. Lepiej o tym wcześniej poinformować

Zapisy ustawy o obronie ojczyzny wskazują co grozi za nieuzasadnioną nieobecność po otrzymaniu wezwania. Wówczas właściwy urzędnik – wójt, burmistrz czy prezydent – powinien z urzędu nałożyć grzywnę na osobę, która nie stawiła się na kwalifikacji wojskowej mimo wcześniej doręczonego wezwania.

Portal Prawo.pl przypomina jednak, że może nie skończyć się tylko grzywną. Osoba nieobecna na kwalifikacji wojskowej może zostać doprowadzona na miejsce przez policję. Karą może zostać obłożony także ten, kto na kwalifikacji wojskowej nie przedstawił odpowiednich dokumentów, jak chociażby dowód osobisty. To także jest wykroczenie zagrożone nie tylko grzywną, ale i ograniczeniem wolności.

Warto jednak podkreślić, że dopiero otrzymane wezwanie nakłada obowiązek stawienia się na kwalifikacji wojskowej. Jeśli wezwanie nie zostanie doręczone lub nie odbierzemy go, zgodnie z prawem nie zaistnieje obowiązek stawienia się na komisji wojskowej.

Przemysław Terlecki

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Protesty rolników w Niemczech. Blokady dróg w całym kraju Deutsche Welle

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *