Są nowe dane o przeciętnym wynagrodzeniu w Polsce. Ostatnie za rok 2023

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2023 r. wyniosło 8032,96 zł – podaje GUS. Wzrosło nominalnie o 9,6 proc. rok do roku. Względem listopada 2023 r. było wyższe o 4,7 proc. Granica 8000 zł została przekroczona po raz pierwszy.

Rekordowe pensje Polaków. Pękła ważna granica

Znamy najnowsze dane o pensjach Polaków (East News, ARKADIUSZ ZIOLEK)

Są nowe dane o przeciętnym wynagrodzeniu w Polsce. Ostatnie za rok 2023 - INFBusiness

Są nowe dane o przeciętnym wynagrodzeniu w Polsce. Ostatnie za rok 2023 - INFBusiness

Są nowe dane o przeciętnym wynagrodzeniu w Polsce. Ostatnie za rok 2023 - INFBusiness

Są nowe dane o przeciętnym wynagrodzeniu w Polsce. Ostatnie za rok 2023 - INFBusiness

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w listopadzie 2023 r. – dane GUS

W grudniu 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z grudniem 2022 r. było niższe o 0,1 proc. i wyniosło 6495,3 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie odnotowano na podobnym poziomie – informuje GUS.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2023 r. w porównaniu z grudniem 2022 r. wzrosło nominalnie o 9,6 proc. i wyniosło 8032,96 zł brutto.

Względem listopada 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 4,7 proc. – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Są nowe dane o przeciętnym wynagrodzeniu w Polsce. Ostatnie za rok 2023 - INFBusiness

Sektor przedsiębiorstw stanowi część gospodarki narodowej, co oznacza, że dane dotyczą podmiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zaklasyfikowana do wybranych rodzajów działalności PKD 2007, o liczbie pracujących 10 i więcej osób. W związku z tym, badanie nie obejmuje, m.in. administracji publicznej, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Podstawowe dane o tym sektorze publikowane są co miesiąc, a dla całej gospodarki narodowej kwartalnie np. w informacji statystycznej Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Gospodarka Polski u progu wielkich wyzwań. "Sama konsumpcja nie wystarczy"

Są nowe dane o przeciętnym wynagrodzeniu w Polsce. Ostatnie za rok 2023 - INFBusiness

Jak informuje GUS, wzrost wynagrodzeń spowodowany był m.in. wypłatami premii kwartalnych, rocznych i świątecznych, nagród rocznych, jubileuszowych, nagród z okazji Dnia Górnika, wypłat z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych, a także odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń).

Największy nominalny wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w sekcji Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 82,8 proc. ). Najwyższą wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w grudniu 2023 r. podobnie jak w ubiegłym miesiącu odnotowano w sekcji Górnictwo i wydobywanie – podaje GUS.

Prognozy ekspertów

Jeszcze przed publikacją danych swoje prognozy zaprezentowali analitycy ING. „Grudzień jest tradycyjnie miesiącem wypłat premii i nagród rocznych w górnictwie i energetyce, jednak w ubiegłym roku część z nich miała miejsce już w październiku. Dlatego szacujemy, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w grudniu o 9,4 proc. rok do roku (konsensus: 11,6 proc. ) po wzroście o 11,8 proc. r/r w listopadzie, notując jednocyfrowe tempo wzrostu po raz pierwszy od stycznia 2022″ – napisali.

Są nowe dane o przeciętnym wynagrodzeniu w Polsce. Ostatnie za rok 2023 - INFBusiness

Przedstawili też swoją prognozę. „W 2024 spodziewamy się utrzymania wysokiego tempa wzrostu płac (powyżej 10 proc.) m.in. z uwagi na rekordowo niską stopę bezrobocia i wzrost płacy minimalnej z 3600 do 4242 zł brutto od 1 stycznia 2024″ – napisali w swojej analizie.

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *