500 plus dla osób niesamodzielnych. Wzrósł próg

Osoba niepełnosprawna O nieco ponad 260 zł wzrósł próg uprawniający do otrzymania 500 plus, czyli świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ma to związek z marcową waloryzacją.

500 plus kojarzy się ze świadczeniem przyznawanym na dziecko (jak wiadomo wzrosło ono w ostatnim czasie do kwoty 800 zł), tymczasem kwota ta jest również przyznawana osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji.

Kto może ubiegać się o 500 plus?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przypomina, że o tzw. świadczenie uzupełniające można ubiegać się w sytuacji gdy:

  • ukończyłeś 18 lat,
  • jesteś niezdolny do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji),
  • nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty, nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jesteś uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych, albo jesteś uprawniony do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 2157,80 zł.

Próg wzrósł o ponad 260 zł

Wspomniany próg w wysokości 2157,80 zł wraz z początkiem marca – w związku z waloryzacją – wzrósł do poziomu 2419,33 zł, o czym przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. – Tegoroczna marcowa waloryzacja podnosi o ponad 261 zł kwotę graniczną, na podstawie której ustalane jest prawo i wysokość świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Próg uprawniający do świadczenia wzrośnie z 2157,80 zł do 2 419,33 zł brutto – podkreśla rzecznik ZUS, cytowany przez Radio Zet.

Maksymalna kwota świadczenia pozostaje bez zmian i wynosi 500 zł.

ZUS przypomina, że przy ustalaniu progu nie bierze pod uwagę kwoty renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.

Aby otrzymać 500 plus należy złożyć wniosek (może to zrobić również przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik bądź opiekun faktyczny) w placówce ZUS, bądź przesłać pocztą lub drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Источник

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *