Domański podaje szczegóły wakacji kredytowych. Ruszą w II kwartale?

Rząd na najbliższym posiedzeniu ma wziąć się m.in. za wakacje kredytowe. Minister finansów Andrzej Domański skierował więc pismo w tej sprawie, opisując propozycje rozwiązań. Czytamy w nim, że "w II kwartale będzie można zawiesić dwie raty płatności kredytu, a próg skorzystania z wakacji został ustanowiony na poziomie 1,2 mln zł".

Domański podaje szczegóły wakacji kredytowych. Ruszą w II kwartale?

/ Ministerstwo Finansów

"W załączonym projekcie dokonano zmiany wskazanych okresów, w których przysługiwało będzie zawieszenie obowiązku dokonywania płatności rat kredytu hipotecznego. W związku z koniecznością procedowania procesu legislacyjnego proponuje się, aby zawieszenie to przysługiwało w wymiarze w wymiarze dwóch miesięcy, od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., zaś w przypadku kolejnych kwartałów – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale" – napisał Domański.

Dotychczasowy projekt przewidywał, aby zawieszenie to przysługiwało w wymiarze jednego miesiąca, od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r., zaś w przypadku kolejnych kwartałów – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

"Jednocześnie w załączonym projekcie proponuje się ustanowienie nowego progu wartości udzielonego kredytu na poziomie 1,2 mln zł. Ustanowienie tego progu na poziomie trzykrotności średniej wartości kredytu uniemożliwi z jednej strony skorzystanie z tzw. wakacji kredytowych przez osoby niepotrzebujące takiego wsparcia, a z drugiej strony – uwzględni ceny nieruchomości mieszkalnych w dużych miastach" – napisał.

Wcześniej MF proponował próg na poziomie 2 mln zł.

Domański napisał też, że zmianie uległ termin wejścia w życie proponowanych przepisów, co jest związane z trwającym procesem legislacyjnym.

"W związku z tym obecnie przewiduje się, aby projektowana ustawa weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r, co powinno pozwolić na dokończenie procesu legislacyjnego, a regulacje przejściowe zawarte w projekcie zapewnią kredytodawcom oraz Bankowi Gospodarstwa Krajowego czas na dostosowanie systemów IT do wprowadzanych zmian prawnych" – napisał. 

Ile będą kosztować przedłużone wakacje kredytowe?

Ministerstwo Finansów, na podstawie danych UKNF, szacuje koszt wydłużenia wakacji kredytowych dla sektora bankowego na poziomie 2,5 mld zł, przy utrzymaniu się partycypacji w programie – podano w OSR do nowej wersji projektu ustawy.

"Należy założyć, że wakacjami kredytowymi zostanie objęte 420 tys. umów kredytowych (przy założeniu współczynnika RdD 35 proc.). Według szacunków przygotowanych w oparciu o dane UKNF, maksymalny koszt roczny, przy założeniu, że z instrumentu skorzysta 100 proc. uprawnionych, to ok. 3,6 mld zł. Jednocześnie przy założeniu, że z wakacji kredytowych skorzysta analogiczny odsetek uprawnionych, jak z poprzednich wakacji kredytowych, szacuje się koszt dla sektora bankowego na poziomie 2,5 mld zł" – napisano.

tus/ asa/ map/ 

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *