Będą zmiany w ustawie o rachunkowości. Rząd podaje termin

Do końca I kw. 2024 r. rząd planuje przyjąć projekt zmiany ustawy o rachunkowości, który implementuje dyrektywę 2021/2101 ws. ujawniania informacji o podatku dochodowym – wynika z wpisu w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Będą zmiany w ustawie o rachunkowości. Rząd podaje termin

fot. wrangler / / Shutterstock

Jak wyjaśniono we wpisie, przepisy dyrektywy 2021/2101 stanowią część pakietu dotyczącego przeciwdziałania unikaniu opodatkowania przyjętego przez Komisję Europejską w 28 stycznia 2016 r.

Dyrektywa 2021/2101 nakłada na duże przedsiębiorstwa wielonarodowe z siedzibą w UE i spoza UE, prowadzące działalność gospodarczą w UE za pośrednictwem oddziału lub spółki zależnej, obowiązek publicznego ujawnienia informacji o zapłaconym podatku dochodowym oraz innych informacji związanych z podatkami w podziale na poszczególne kraje.

Proponowane zmiany ustawy o rachunkowości, wdrażające dyrektywę 2021/2101, uzupełniają ten wymóg o obowiązek publicznego ujawniania sprawozdania o podatku dochodowym w podziale na kraje. Dane zawarte w sprawozdaniu będą musiały być ujawniane odrębnie dla wszystkich państw EOG, w których dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność, a także dla jurysdykcji podatkowych, które nie przestrzegają standardów dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych – tak zwanych rajów podatkowych – wynika z wpisu do Wykazu. W odniesieniu do pozostałych jurysdykcji podatkowych informacje będą przedstawiane w formie zagregowanej – zaznaczono.

Według ministerstwa finansów, które przygotowuje przepisy, wdrożenie proponowanych zmian doprowadzi do większej przejrzystości publicznej, w szczególności geograficznego powiązania miejsca płacenia podatku od osób prawnych z miejscem faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej. We wpisie przypomniano, że niektóre przepisy dotyczące sprawozdawczości podatkowej w podziale na kraje istnieją już w UE i zostały wdrożone do krajowego porządku prawnego. Chodzi o sprawozdawczość podatkową w podziale na kraje dla sektora bankowego, dla przedsiębiorstw z branży wydobywczej i przedsiębiorstw prowadzących wyręb lasów pierwotnych.(PAP)

wkr/ huw/

Źródło

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *