Sondaż. Które narody Polacy lubią najbardziej, a które najmniej?

Do najbardziej lubianych przez Polaków narodów należą Amerykanie, Włosi i Czesi. Ostatnie miejsce zajmują zaś Rosjanie – sympatię do nich zadeklarowało 8 proc. badanych – wynika z sondażu CBOS.
Sondaż. Które narody Polacy lubią najbardziej, a które najmniej? - INFBusiness

Foto: PAP/Jacek Turczyk

W przeprowadzonym w styczniu badaniu CBOS zapytał respondentów o ich stosunek do różnych narodów – ankietowani mieli wyrazić sympatię, obojętność lub niechęć do konkretnych nacji. Jak wynika badania, podobnie jak w zeszłym roku, najbardziej lubianym przez Polaków narodem okazali się Amerykanie – cieszą się oni sympatią 65 proc. badanych. Obojętny stosunek wobec nich wyraziło zaś 21 proc. respondentów, niechęć – 8 proc., zaś 6 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć”. 

Sondaż: Polacy lubią Amerykanów, Włochów i Czechów

Niewiele dalej plasują się Włosi, do których sympatię deklaruje aż 63 proc. respondentów. Obojętność zadeklarowało 24 proc., a niechęć 5 proc. – to najniższy odsetek takich odpowiedzi spośród wszystkich narodów, które uwzględnione zostały w badaniu. 8 proc. pytanych nie ma natomiast sprecyzowanego stosunku do Włochów. 

W badaniu świetnie wypadli także Czesi i Słowacy. Do pierwszych sympatię zadeklarowało 61 proc. badanych. 25 proc. ma obojętny stosunek do Czechów, niechętny 7 proc. 7 proc badanych udzieliło także odpowiedzi „trudno powiedzieć”. Jeśli chodzi o Słowaków jest to kolejno 60 proc., 23 proc., 8 proc. oraz 8 proc. 

Większość respondentów deklarowała także sympatię do Anglików i Litwinów, a blisko połowa do Finów, Węgrów i Francuzów. Po 40 proc. deklaracji sympatii otrzymali Gruzini, Ukraińcy i Niemcy. W przypadku dwóch ostatnich narodów mamy jednak także do czynienia z dość wysokimi odsetkami deklaracji niechęci.

Sondaż CBOS. Naród najbardziej nielubiany przez Polaków? Rosjanie

Na dalszych pozycjach utrzymują się już narody, do których sympatię bądź niechęć wyraziły zbliżone odsetki badanych: Chińczycy, Żydzi, Hindusi oraz Turcy. 

Ostatnie trzy miejsca w badaniu CBOS zajmują Białorusini, Romowie oraz Rosjanie. Ci pierwsi cieszą się sympatią 24 proc. badanych. Obojętny stosunek zadeklarowało w tym przypadku natomiast 21 proc. respondentów. Negatywny stosunek — 47 proc., zaś 8 proc. nie ma jasnego zdania na temat Białorusinów. 

Do Romów sympatię deklaruje 22 proc. badanych. Obojętność – 26 proc., 43 proc. – stosunek negatywny, natomiast 8 proc. nie ma zdania. 

Ostatnie miejsce zajmują Rosjanie – sympatię do tego narodu zadeklarowało 8 proc. badanych, obojętność zaś – 11 proc. 76 proc. zadeklarowało niechętny stosunek do Rosjan – to najwyższy odsetek tych deklaracji spośród wszystkich narodów uwzględnionych w badaniu. 6 proc. nie ma jednoznacznego stosunku do tego narodu. Warto zwrócić uwagę, że w naszym stosunku do Rosjan jesteśmy wyjątkowo zdecydowani – zaledwie co dziewiąty badany odnosi się do Rosjan z obojętnością, podczas gdy w przypadku innych narodów i grup etnicznych obojętność wyraża co piąty bądź co czwarty respondent.

Sondaż. Które narody Polacy lubią najbardziej, a które najmniej? - INFBusiness

Jaki stosunek mają Polacy do innych narodów?

PAP

Источник

No votes yet.
Please wait...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *